PMT Logotypy RP.jpg

Polskie Mosty Technologiczne

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ewa Stepaniuk Fashion Designer realizuje projekt w ramach programu 

pn.: Polskie Mosty Technologiczne

Firma Ewa Stepaniuk Fashion Designer realizuje projekt pn.: Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Cel projektu:

Wsparcie w procesie internacjonalizacji nastąpi poprzez opracowanie strategii ekspansji na rynek rosyjski oraz zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych.

 

Realizacja projektu umożliwi:

  • otrzymanie eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym

​pod okiem eksperta  opracowana zostanie strategia ekspansji na rynek rosyjski;

  • nabycie umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności na rynkach zagranicznych;

  • uczestnictwo w evencie branżowym

  • przygotowanie materiałów promocyjnych zgodnie z wymogami rynku rosyjski

 

Całkowita wartość projektu: 200 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu:  120 000.00 PLN

__________________________________________________________________________________

W.2020r. nasza firma pozyskała grant na ekspansję na rynek rosyjski. Grant składa się z części krajowej

i zagranicznej.

 

Podczas części krajowej opracowaliśmy dokument strategii ekspansji. W ramach działań zagranicznych poszukujemy doradztwa, dzięki któremu nasza ekspansja na rynek rosyjski będzie skuteczna. 

 

Obecnie poszukujemy doradców, którzy wesprą nas w planach ekspansji. 

W związku z tym prosimy o przedstawienie ofert doradztwa w poniżej opisanym zakresie.

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Zadanie 1. Doradztwo związane z przygotowaniem oferty i materiałów promocyjnych potrzebnych do sprzedaży na rosyjskim rynku dóbr luksusowych w branży fashion

 

Doradztwo w zakresie przygotowania oferty i materiałów promocyjnych, aby skutecznie zdobyć klienta na rynku rosyjskim.
W ramach opracowania powinna nastąpić:
- weryfikacja bieżącej treści prezentacji handlowej, sugestie ulepszeń
- weryfikacja bieżącej treści katalogów handlowych, wizytówek, ulotek sugestie ulepszeń
- propozycja przygotowania opisów technicznych wykorzystywanych innowacyjnych technologii w produkcji strojów haute couture

 

Warunki udziału: firma musi posiadać doświadczenie w branży doradczej dla biznesu

Kryterium oceny: cena

Termin składania ofert: oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 12.03.2021r. do godz. 15:00

Termin realizacji zadania: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska [stepaniuk.adamska@gmail.com]

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Zadanie 2. Doradztwo w zakresie wymogów certyfikacyjnych dla dóbr luksusowych w branży fashion na rynku rosyjskim

 

Doradztwo w zakresie wymogów certyfikacyjnych dla dóbr luksusowych w branży fashion na rynku rosyjskim (w tym konieczności przedstawiania certyfikatów na skład tkanin, dodatków etc. jeśli jest to na danym rynku wymagane, ścieżka pozyskania takich certyfikatów, koszty, zagrożenia związane z  niedopełnieniem procedur itp.).

Warunki udziału: firma musi posiadać doświadczenie w branży doradczej dla biznesu

Kryterium oceny: cena

Termin składania ofert: oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 12.03.2021r. do godz. 15:00

Termin realizacji zadania: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska [stepaniuk.adamska@gmail.com]

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

 

Zadanie 3. Zwyczaje i etykieta biznesowa w Rosji ze szczególnym uwzględnieniem handlu dobrami luksusowymi

 

Przygotowanie dokumentu nt. zwyczajów i etyki biznesowej w Rosji ze szczególnym uwzględnieniem handlu dobrami luksusowymi

 

Warunki udziału: firma musi posiadać doświadczenie w branży doradczej dla biznesu

Kryterium oceny: cena

Termin składania ofert: oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 12.03.2021r. do godz. 15:00

Termin realizacji zadania: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska [stepaniuk.adamska@gmail.com]

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

 

Zadanie 4. Doradztwo w zakresie zaprojektowania opakowania i wymaganego opisu technicznego dóbr luksusowych w kontekście wymagań ekskluzywnego klienta rosyjskiego

  • Doradztwo w zakresie wymagań co do opakowania produktów na rosyjskim rynku dóbr luksusowych w branży fashion

  • Wzór sugerowanego opakowania – co powinno się znaleźć w takim zestawie oraz jak najlepiej, aby on wyglądał.

  • Opis techniczny produktów

Warunki udziału: firma musi posiadać doświadczenie w branży doradczej dla biznesu

Kryterium oceny: cena

Termin składania ofert: oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 12.03.2021r. do godz. 15:00

Termin realizacji zadania: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska [stepaniuk.adamska@gmail.com]

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Zadanie 5.  Doradztwo w zakresie projektowania wirtualnych platform do prezentacji produktów, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr luksusowych

W ramach zadania prosimy o analizę i ocenę treści i funkcjonalności prowadzonej strony internetowej www.ewastepaniuk.com i sklepu internetowego zintegrowanego ze stroną, dostępnego także pod adresem www.ewastepaniukcouture.com

Warunki udziału: firma musi posiadać doświadczenie w branży informatycznej 

Kryterium oceny: cena

Termin składania ofert: oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 12.03.2021r. do godz. 15:00

Termin realizacji zadania: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska [stepaniuk.adamska@gmail.com]

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Zadanie 6. Doradztwo w zakresie przygotowania materiałów wizualnych i opracowania graficznego katalogu z uwzględnieniem wymogów rynku rosyjskiego.

W ramach zadania prosimy o zwrócenie nam uwagi na szczególne aspekty prezentacji towarów, specyficzne dla rynku rosyjskiego.

  

Warunki udziału: firma musi posiadać doświadczenie w branży doradczej dla biznesu

Kryterium oceny: cena

Termin składania ofert: oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 12.03.2021r. do godz. 15:00

Termin realizacji zadania: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska [stepaniuk.adamska@gmail.com]

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Zadanie 7
1. Przygotowanie projektu dokumentu NDA (non-disclouser agreement) podpisywanego przed umową właściwą, który będzie umożliwiał dalsze, bardziej szczegółowe rozmowy o współpracy)

2. Przygotowanie projektu umowy o współpracy

Warunki udziału: firma musi posiadać doświadczenie w branży doradczej dla biznesu

Kryterium oceny: cena

Termin składania ofert: oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 12.03.2021r. do godz. 15:00

Termin realizacji zadania: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska [stepaniuk.adamska@gmail.com]

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Zadanie 8

Tłumaczenie na język rosyjski dokumentów o tematyce biznesowej

Za jednostkę obliczeniową proszę przyjąć stronę =1800 znaków ze spacjami

Warunki udziału: firma musi posiadać doświadczenie w pracy na rynku rosyjskim

Kryterium oceny: cena

Termin składania ofert: oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 12.03.2021r. do godz. 15:00

Termin realizacji zadania: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska [stepaniuk.adamska@gmail.com]

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Zadanie 9

Opracowanie i obsługa obcojęzycznej wersji językowej dla strony internetowej i sklepu internetowego.

Warunki udziału: firma musi posiadać doświadczenie w branży informatycznej 

Kryterium oceny: cena

Termin składania ofert: oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 12.03.2021r. do godz. 15:00

Termin realizacji zadania: 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska [stepaniuk.adamska@gmail.com]

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Marka Polskiej Gospodarki.jpg