PMT Logotypy RP.jpg

Polskie Mosty Technologiczne

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ewa Stepaniuk Fashion Designer realizuje projekt w ramach programu 

pn.: Polskie Mosty Technologiczne

Firma Ewa Stepaniuk Fashion Designer realizuje projekt pn.: Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Cel projektu:

Wsparcie w procesie internacjonalizacji nastąpi poprzez opracowanie strategii ekspansji na rynek ZEA oraz zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych.

 

Realizacja projektu umożliwi:

  • otrzymanie eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym

​pod okiem eksperta  opracowana zostanie strategia ekspansji na rynek ZEA;

  • nabycie umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności

na rynkach zagranicznych;

  • uczestnictwo w evencie branżowym

  • przygotowanie materiałów promocyjnych zgodnie z wymogami rynku ZEA

Całkowita wartość projektu: 200 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu:  120 000.00 PLN

___________________________________________________________________________

W związku z planowanym w 10.2019r. wyjazdem do Dubaju prosimy o przedstawienie oferty doradztwa w niżej opisanym zakresie:

Zadanie 11

Usługa doradcza polegająca na doradztwie i przygotowaniu opracowania w zakresie pozyskania partnerów handlowych na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich – czyli JAK pozyskać i utrzymać partnerów handlowych w ZEA.

 

Termin realizacji zadania: 10.10.2019r

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 15.08.2019 godz. 15:00

Kryterium oceny to cena oraz doświadczenie i referencje z rynku ZEA.

Oferenci mają obowiązek okazać się doświadczeniem we współpracy firm z Polski i ZEA..

Oferty firm, które nie wykażą się posiadaniem takiego doświadczenia, nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska

W sprawie zapytań i wyjaśnień dotyczących powyższego zadania można się kontaktować na adres
stepaniuk.adamska@gmail.com

Zadanie 12

Doradztwo w zakresie opracowania graficznego katalogu

Usługa ma polegać na doradztwie i przygotowaniu opracowania, w którym omówione zostaną różne style prezentacji

graficznej w formie katalogu, oraz rekomendacje co do wyboru najwłaściwszej formy, biorąc pod uwagę profil firmy, rodzaj proponowanego asortymentu i rynek docelowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Termin realizacji zadania: 30.09.2019r

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 03.09.2019 godz. 15:00

Kryterium oceny to cena oraz doświadczenie w realizacji materiałów graficznych w segmencie towarów luksusowych.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska

W sprawie zapytań i wyjaśnień dotyczących powyższego zadania można się kontaktować na adres

stepaniuk.adamska@gmail.com

Zadanie 13

Doradztwo w zakresie przygotowania materiałów do katalogu z uwzględnieniem wymogów rynku ZEA

Usługa ma polegać na doradztwie i przygotowaniu opracowania w zakresie zasad przygotowania materiałów wizualnych, aby zostały one właściwie odebrane i przyjęte w różnych Emiratach, uwzględniając ograniczenia płynące z tradycji i religii, które w jednych Emiratach stosowane są bardzo rygorystycznie, podczas gdy w innych panuje w tym zakresie dużo większa swoboda. Opracowanie ma na celu ustrzeżenie Zamawiającego od wpadek, które mogą mieć bardzo duży wpływ na jego wizerunek na nowym i bardzo trudnym rynku ZEA, a jednocześnie mogą zasadniczo wpłynąć na powodzenie całego biznesu.

Termin realizacji zadania: 30.09.2019r

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 03.09.2019 godz. 15:00

Kryterium oceny to cena oraz doświadczenie w przygotowaniu materiałów wizualnych dla branży fashion.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska

W sprawie zapytań i wyjaśnień dotyczących powyższego zadania można się kontaktować na adres

stepaniuk.adamska@gmail.com

Zadanie 14

Wykonanie obcojęzycznej strony internetowej (język angielski)”

Usługa ma polegać na technicznym wykonaniu wersji strony internetowej www.ewastepaniuk.com (tożsamej ze stroną www.atelierredcarpet.com) dla innej wersji językowej (język angielski).

W ramach wyceny należy uwzględnić:

- ilość podstron (40-50)

- przypisanie tagów angielskojęzycznych do zdjęć

- przypisanie słów kluczowych (keywords) w języku angielskim

- przygotowanie wersji mobilnej strony

- przeszkolenie pracownika firmy do aktualizowania i rozbudowy strony w przyszłości

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały na stronę w wersji angielskiej.

Termin realizacji zadania: 15.12.2019r

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 10.09.2019 godz. 15:00

Kryterium oceny to cena. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska

W sprawie zapytań i wyjaśnień dotyczących powyższego zadania można się kontaktować na adres

stepaniuk.adamska@gmail.com

Marka Polskiej Gospodarki.jpg