PMT Logotypy RP.jpg

Polskie Mosty Technologiczne

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ewa Stepaniuk Fashion Designer realizuje projekt w ramach programu 

pn.: Polskie Mosty Technologiczne

Firma Ewa Stepaniuk Fashion Designer realizuje projekt pn.: Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Cel projektu:

Wsparcie w procesie internacjonalizacji nastąpi poprzez opracowanie strategii ekspansji na rynek ZEA oraz zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych.

 

Realizacja projektu umożliwi:

 • otrzymanie eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym

​pod okiem eksperta  opracowana zostanie strategia ekspansji na rynek ZEA;

 • nabycie umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności

na rynkach zagranicznych;

 • uczestnictwo w evencie branżowym

 • przygotowanie materiałów promocyjnych zgodnie z wymogami rynku ZEA

 

Całkowita wartość projektu: 200 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu:  120 000.00 PLN

__________________________________________________________________________________

W 03.2019r. firma Ewa Stepaniuk Fashion Designer – jako jedna z 20 w Polsce -  pozyskała grant na ekspansję na rynki Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Grant składa się z części krajowej i zagranicznej.

 

Podczas części krajowej pracujemy nad dokumentem strategii ekspansji. Opracowana strategia została złożona do oceny grantodawcy. Pozwala nam to przystępować do planowania działań zagranicznych, z których najważniejszym jest pozyskanie partnera handlowego na rynku ZEA.

 

Działania mają zakończyć się w 10.2019r. i zaowocować wyjazdem do Dubaju i spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami, a także udziałem w Arab Fashion Week.

Projekt jest realizowanych w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne, nadzorowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu z siedzibą w Warszawie.

Poszukujemy doradców, którzy wesprą nas w planach ekspansji na te rynki. 

W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty doradztwa w zakresie poniżej opisanych punktów.

Planowany termin realizacji zadań 1-6 to 15.09.2019 roku.

Proszę o przesłanie oferty cenowej w terminie do 06.08.2019r. do godziny 15:00

na adres mailowy: stepaniuk.adamska@gmail.com

 

Zakres wymaganych opracowań:

Zadanie 1. Doradztwo związane z przygotowaniem do sprzedaży produktów na rynku docelowym

 

 • weryfikacja bieżącej treści prezentacji handlowej w formie elektronicznej pod kątem zwyczajów religijno- biznesowych UAE

 • ewentualne przygotowanie nowej lub wzbogacenie obecnej prezentacji o nowe, wymagane treści

 • weryfikacja bieżącej treści katalogów handlowych w formie papierowej pod kątem zwyczajów religijno- biznesowych UAE

 • ewentualne przygotowanie nowych lub wzbogacenie obecnej wersji katalogu o nowe, wymagane treści

 • przygotowanie i tłumaczenie opisów technicznych wykorzystywanych innowacyjnych technologii w produkcji strojów haute couture

 • przygotowanie dokumentu nt. zwyczajów i etyki biznesowej w UAE

 

Zadanie 2. Doradztwo w zakresie zaprojektowania opakowania i opisu technicznego

 

 • Dokument opracowania zwyczajów w zakresie ubioru oraz wykorzystywanych materiałów, rodzajów zdobienia i ornamentów na rynku UAE w produkcji ubiorów

 • Opracowanie nt. wymaganych wzorów i materiałów, które powinny zwiększyć potencjał sprzedaży produktów

 • Opracowanie nt. wymagań co do opakowania produktów w branży fashion

 • Wzór sugerowanego opakowania – co powinno się znaleźć w takim zestawie oraz jak najlepiej, aby on wyglądał.

 • Opis techniczny po angielsku i/lub arabsku

 

Zadanie 3. Doradztwo związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu na nowy rynek

 

 • Opracowanie czy wykorzystywana przez firmę innowacyjna technologia wykorzystywana w procesie produkcji będzie dopuszczona do sprzedaży, możliwa do noszenia przez lokalne klientki

 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby produkty zostały dopuszczone do rynku

 • Jakie dokumenty należy przygotować i gdzie złożyć aby produkty zostały dopuszczone do rynku i sprzedaży w UAE

 

 

Zadanie 4. Know-how w dziedzinie handlowej i organizacyjnej w zakresie pozyskania odpowiednich partnerów, zasad handlu czy funkcjonowania w przestrzeni organizacyjnej Emiratów Arabskich

 • Przygotowanie projektu umowy o współpracy w języku polskim i angielskim i/lub arabskim

 • Przygotowanie projektu dokumentu NDA (non-disclouser agreement) podpisywanego przez umową właściwą, który będzie umożliwiał dalsze, bardziej szczegółowe rozmowy o współpracy w języku polskim i angielskim i/lub arabskim

 • Przygotowanie do spotkań w formie opracowania na temat drugiej strony oraz najlepszej możliwej strategii negocjacji pomiędzy stronami

Zadanie 5. Pozyskanie odpowiednich partnerów handlowych

 • Wyszukanie danych kontaktowych i umówienie spotkań z właścicielkami butików lub osobami przez nie delegowanymi i/lub innymi dystrybutorami branżowymi (20 kontaktów)

Zadanie 6. Zorganizowanie i poprowadzenie spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi

 • Moderowanie i przeprowadzenie w/w spotkań

 • Tłumaczenie symultaniczne podczas w/w spotkań polski/ angielski

_________________________________________________________________________________________________________

Zadania 7-10 mają indywidualnie ustalone terminy złożenia ofert i realizacji zadania

Zadanie 7

Poszukujemy firmy, która zaoferuje nam udział w Arab Fashion Week w Dubaju (9-13.10.2019) w charakterze uczestnika, zagwarantuje nam jednak dodatkowo możliwość prezentowania swojej oferty oraz będzie asystować podczas rozmów z potencjalnymi kontrahentami. Szczegółowa oferta powinna obejmować następujące usługi:

- wejście i uczestnictwo w Arab Fashion Week – pakiet dla 6 osób (w tym wejściówka dla doradcy)

- usługa wynajęcia 2 modelek prezentujących w czasie rzeczywistym stroje projektantki,

- gwarancję przebywania przedstawicieli naszej firmy na targach pod opieką doradcy biznesowego, który oferować będzie wsparcie podczas rozmów z potencjalnymi kontrahentami przez 5 dni targowych.

 

Termin realizacji zadania jest zgodny z terminem targów, tj. 9-13.10.2019r

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 20.09.2019 godz. 15:00

Kryterium oceny to cena oraz doświadczenie i referencje z rynku ZEA.

Oferenci mają obowiązek okazać się doświadczeniem we współpracy firm z Polski i ZEA – najlepiej z branży

fashion. Oferty firm, które nie wykażą się posiadaniem takiego doświadczenia, nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska

W sprawie zapytań i wyjaśnień dotyczących powyższego zadania można się kontaktować na adres
stepaniuk.adamska@gmail.com

Zadanie 8

Usługa tłumaczenia symultanicznego podczas targów Arab Fashion Week w Dubaju (9-13.10.2019)

Termin realizacji zadania jest zgodny z terminem targów, tj. 9-13.10.2019r

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 20.09.2019 godz. 15:00

Kryterium oceny to cena.

Oferenci mają obowiązek okazać się certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska

W sprawie zapytań i wyjaśnień dotyczących powyższego zadania można się kontaktować na adres

stepaniuk.adamska@gmail.com

Zadanie 9

Doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą:

• Zweryfikowanie czy posiadane prze firmę dokumenty ochrony własności intelektualnej są respektowane również na rynku ZEA,

• Przygotowanie szczegółowej ścieżki uzyskania ochrony patentowej oraz ochrony własności intelektualnej dla produktu firmy na rynku ZEA, rozpisanej na poszczególne etapy oraz wymagane do złożenia dokumenty,

• Wskazanie listy 3 lokalnych podmiotów z ZEA mogących taki proces przeprowadzić dla firmy.

Termin realizacji zadania: 30.11.2019r

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 08.11.2019 godz. 15:00

Kryterium oceny to cena.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska

W sprawie zapytań i wyjaśnień dotyczących powyższego zadania można się kontaktować na adres

stepaniuk.adamska@gmail.com

Zadanie 10

Tłumaczenie na język angielski dokumentów specjalistycznych o tematyce biznesowej.

Za jednostkę obliczeniową proszę przyjąć stronę =1800 znaków ze spacjami

Termin realizacji zadania: 30.11.2019r

Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, bez podania przyczyny.

Oferty należy przesłać mailem na adres stepaniuk.adamska@gmail.com do dnia 08.11.2019 godz. 15:00

Kryterium oceny to cena.

Oferenci - poza biurami tłumaczeń -  mają obowiązek okazać się certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marta Adamska

W sprawie zapytań i wyjaśnień dotyczących powyższego zadania można się kontaktować na adres

stepaniuk.adamska@gmail.com

Marka Polskiej Gospodarki.jpg